Debata społeczna - Aktualności - KPP Ryki

Aktualności

Debata społeczna

Data publikacji 30.05.2018

W Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach odbyła się debata społeczna. Tematem przewodnim debaty było bezpieczeństwo osób starszych. Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości osób starszych poprzez przybliżenie metod działania sprawców oszustw oraz zapoznanie z nowymi narzędziami informatycznymi wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa.

Wczoraj w Sali Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Rykach odbyła się zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Rykach debata społeczna. Debata adresowana była dla osób starszych, a jest tematem było bezpieczeństwo tych osób.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Rykach podinsp. Tomasz Kuliga oraz kierownictwo i policjanci komórek organizacyjnych komendy policji w Rykach.

Celem spotkania było podniesienie świadomości osób starszych poprzez przybliżenie metod działania sprawców oszustw. Zgromadzonym przedstawiono materiały na temat nowych narzędzi informatycznych wpływających na bezpieczeństwo – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz Moja Komenda. Przedstawiono im także rys historyczny Policji w Polsce.

Uczestnicy spotkania mogli wypełnić także anonimowe ankiety dotyczące oceny debaty.

R.W.