Wydział Prewencji - KPP Ryki

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

                                Naczelnik Wydziału Prewencji

                                podkom. Jarosław Chmielewski                               

                      tel. miejski 81 8650221, służbowy 8128 221

 

 

                           Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

                                     
mł asp. Elżbieta Dziudzik

                    tel. miejski 81 8650224, służbowy 8128 224

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

Asystent Wydziału Prewencji  d/s nieletnich i kontaktu z placówkami oświatowymi:

st.sierż. Łukasz Filipek

 

tel. miejski 81 8650228, służbowy 8128 228

 

 
zadania w tym zakresie realizują również dzielnicowi na podległych rejonach służbowych