Wydział Prewencji - KPP Ryki

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

                                Naczelnik Wydziału Prewencji

                                podkom. Jarosław Chmielewski                               

                      tel. miejski 47 8128 221

 

 

                           Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji

                                     
mł. asp. Elżbieta Dziudzik

                    tel. miejski 47 8128 224,

 


--------------------------------------------------------------------------------

 

Asystent Wydziału Prewencji  d/s nieletnich i kontaktu z placówkami oświatowymi:

sierż. sztab. Łukasz Filipek

 

tel. miejski 47 8128 228,

 

 
zadania w tym zakresie realizują również dzielnicowi na podległych rejonach służbowych