Zgłoś kontrolę autokaru - Inne - KPP Ryki

Zgłoś kontrolę autokaru

Policjanci w okresie wakacji w sposób szczególny będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wakacje oraz powrotów z miejsc wypoczynku. Zachęcają także do zgłaszania kontroli autokarów wycieczkowych przed podróżą. Sposób zgłoszenia kontroli autokaru. Telefoniczne zgłoszenie dyżurnemu KPP Ryki nr tel. 47 8128 210. Na terenie powiatu ryckiego wyznaczono dwa parkingi, na których prowadzi się kontrolę autokarów:

Działania pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ich wypoczynku, jak również ograniczenie występujących  zagrożeń poprzez:

  • nadzorowanie ruchu turystycznego, monitorowanie ruchu pojazdów, rozpoznawanie utrudnień i zagrożeń,
  • zdecydowane i stanowcze reagowanie na wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych tj. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowane prędkości, nieprawidłowe skręcanie.
  • zwracanie szczególnej uwagi na sposób przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych,
  • objęcie nadzorem kierujących autobusami, szczególnie w czasie zmian turnusów, bezwzględne egzekwowanie nieprawidłowości w stanie technicznym i niezbędnym wyposażeniu tych pojazdów,
  • objęcie nadzorem miejsc organizowania zabaw i dyskotek, dokonywanie kontroli trzeźwości kierujących pojazdami,
  • podjęcie współpracy z innymi służbami m.in. Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, które prowadzą również działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży policjanci będą przeprowadzać prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kontrole autokarów

Kontrole autokarów dokonywane są na zgłoszenie rodziców, organizatorów wycieczek,

Kontroli dokonują policjanci ruchu drogowego wzakresie:

- szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,

- sprawdzenia jego niezbędnego wyposażenia,

- sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy oraz posiadanej dokumentacji.

Sposób zgłoszenia kontroli autokaru

Telefoniczne zgłoszenie dyżurnemu KPP Ryki nr tel. 47 8128 210

Na terenie powiatu ryckiego wyznaczono dwa parkingi, na których prowadzi się kontrolę autokarów:

- Dęblin ul. Dworcowa

- Ryki ul. Warszawska ( dworzec PKS )

Policjanci zachęcają  także do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu.

Dzięki bezpłatnej usłudze MSW Bezpieczny Autobus sprawdzimy m.in. czy autobus:

• ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

• posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

• dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,

• komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie, jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom